Pinksteren

Ha jongens en meisjes.

 

Vorige week kon je lezen over Hemelvaart: de dag dat de Here Jezus terugging naar zijn Vader in de hemel. Hij vertelde aan zijn leerlingen dat zij niet alleen achter zouden blijven. Hij zou de Heilige Geest sturen. De leerlingen wisten niet zo goed wat ze daar nou bij voor moesten stellen. De Heilige Geest. Als we nu aan een geest denken, vinden we dat vaak een beetje eng klinken. Vaak vinden volwassen mensen “De Heilige Geest” ook moeilijk te begrijpen. De leerlingen wachtten in spanning af. Zeven weken na Pasen vierden de Joden het Pinksterfeest. Dan waren de velden weer groen geworden en er was dan een eerste oogst: het eten kon van het land gehaald worden. De Joden wilden God daarvoor danken en daarom kwamen er heel veel mensen bij elkaar in Jeruzalem.

Die zondag vroeg in de morgen gebeurde er iets heel speciaals. De leerlingen beschreven het later zo: “Het leek op een hevige wind. De zaal waar we zaten, was er vol van. Boven ieders hoofd, was een kleine vlam. Er gebeurde ook iets dat wij niet konden zien:

We waren altijd zo gelukkig geweest als Jezus bij ons was. Nu kwam datzelfde grote geluk in ons hart. Het kon niet anders zijn dan dat dit de Heilige Geest was, die in ons hart kwam wonen.

De leerlingen dankten God voor wat er gebeurd was. De Heilige Geest liet hen nog meer van Jezus houden. De leerlingen gingen naar buiten, naar al die mensen die naar Jeruzalem waren gekomen en begonnen over Jezus te vertellen.

Toen gebeurde er een wonder. De mensen die daar stonden, kwamen uit heel veel verschillende landen. Ze spraken allemaal verschillende talen. Toch konden ze allemaal verstaan wat de leerlingen zeiden. Ze luisterden naar de mooie boodschap die Jezus gebracht had. Jezus wil een nieuwe aarde en nieuwe mensen. Petrus was heel gelukkig. Hij wilde alles over Jezus vertellen. Hij was heel blij dat hij Jezus kende.

Wie is nu die Heilige Geest? Zelf vind ik dat dit in het bovenstaande verhaal uit de kinderbijbel heel goed en mooi beschreven staat. Dit is het stukje van de schuine letters. Misschien heb je zelf wel eens dat je heel erg blij wordt, als je een liedje over de Here Jezus zingt. Dan voel je ook groot geluk in je hart. Toen de Here Jezus bij de leerlingen was, waren zij altijd heel gelukkig. Zij waren heel graag bij Hem. Toen hij naar de Hemel ging, vonden zij dat heel moeilijk. Nu de Heilige Geest in hun hart kwam wonen, voelden zij weer hetzelfde grote geluk als toen Jezus bij hen was. De Heilige Geest is een helper. Hij helpt je om goede dingen te doen voor andere mensen. Hij helpt je geduldiger te zijn, te geloven, lief te zijn voor anderen, blij te zijn en in vrede met anderen te leven. Hij wil jou ook een helper maken! Daar worden anderen ook weer gelukkig van!

Via deze link kun je een filmpje kijken over Pinksteren, uitgelegd met Lego.

https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ

En via deze link kun je een liedje bekijken en luisteren over Pinksteren:

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

Groeten van de leiding.