Contactgegevens

Naam: Protestantse Gemeente van bijzondere aard “De Magneet” te Maasland.

Kerkelijk werker: Ariane Kuijvenhoven, arianekuijvenhoven@gmail.com tel. 06-43003440

Adres secretariaat: Peter van Anrooylaan 163 3144 LG  Maassluis. – tel. 010-5919178

E-mailadres: info@magneet-maasland.nl

Facebook: MagneetMaasland

De samenkomsten zijn elke zondag om 10 uur in de aula van de Scholengemeenschap LENTIZ, Commandeurskade 22, 3155 AD Maasland.

Wanneer u onze zondagsbrief wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen op: zondagsbrief@magneet-maasland.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Kerkenraad:

De Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Ariane Kuijvenhoven      – ouderling-kerkelijk werker     (e-mail:  kerk-werker@magneet-maasland.nl)

Ton Molenaar                 – voorzitter                               (e-mail:  voorzitter@magneet-maasland.nl)

Elly Bolderheij                – scriba                                    (e-mail:  scriba@magneet-maasland.nl)

Gerrit van Woerden       – pastoraal ouderling, wijk 1     (e-mail:  ouderling-wijk1@magneet-maasland.nl)

René Lorsheijd               – pastoraal ouderling, wijk 2     (e-mail:  ouderling-wijk2@magneet-maasland.nl)

Esmeralda van Dorp      – pastoraal ouderling, wijk 3      (e-mail:  ouderling-wijk3@magneet-maasland.nl)

Sandra van den Berg     – jeugdouderling                      (e-mail:  jeugdouderling@magneet-maasland.nl)                             

Vacant                           – diaken (voorzitter)                  (e-mail:  diaconie@magneet-maasland.nl)

Nico Buijnink                 – diaken (penningmeester)       (e-mail:  diaconie@magneet-maasland.nl)

Leen van Berkel            – diaken                                    (e-mail:  diaconie@magneet-maasland.nl)

Janny Dijkshoorn          – ouderling-comm. van beheer (e-mail:  commvanbeheer@magneet-maasland.nl)

Peet van Driel               – ouderling-comm. van beheer (e-mail:  commvanbeheer@magneet-maasland.nl)

_______________________________________________________________________________________________________________

Redactie Samen:  Gea van Woerden  (e-mail:  samen@magneet-maasland.nl)

Ledenadministratie: Ria Zegwaard   (e-mail:  ledenadministratie@magneet-maasland.nl)

Jeugdwerk: e-mail: jeugd@magneet-maasland.nl

Alpha: e-mail: alpha@magneet-maasland.nl

Liturgiecommissie:   e-mail: liturgie@magneet-maasland.nl
– Heleen Doelman
– Gea van Woerden
– Toos Renzen
– Margreet Dijkshoorn

_______________________________________________________________________________________________________________

Wij zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.

Klik hier voor de ANBI gegevens

Dit betekent dat u uw giften als aftrekpost bij de inkomstenbelasting kunt opgeven.

RSIN – nummers (ANBI identificatienummer): 
          CVK (College van Kerkrentmeesters): 825588273   
          CVD (College van Diakenen): 825588285

Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL98 INGB 0006882734 t.n.v. Prot.G. ‘De Magneet’ in Maasland.

Bankrekeningnummer diaconie: NL04 INGB 0006883068 t.n.v. Diaconie Prot.G. ‘De Magneet’ in Maasland.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Webmaster:  Bas den Hertog  (webmaster@magneet-maasland.nl)