Ontstaansgeschiedenis

De Prot. Chr. Geloofsgemeenschap ‘De Magneet’ is ontstaan tijdens de aanloop naar de fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Maasland.

Een grote groep gereformeerde gemeenteleden kon zich om persoonlijke en principiële (theologische) redenen niet vinden in de fusie.

Op 22 juni 2014 werd de oprichtingsvergadering gehouden in de Magneet, het zalencomplex bij de Gereformeerde Kerk in Maasland. Er is toen gekozen voor de naam “De Magneet”. Deze naam staat ook symbool voor het feit dat wij een magneet willen zijn voor alle mensen, die dezelfde geloofsvisie hebben als wij.

Na deze eerste bijéénkomst hebben wij tweewekelijkse samenkomsten gehouden in de recreatiezaal van de Singelhof in Maasland. Toen deze locatie te klein werd voor het toenemende aantal bezoekers, is sinds januari 2015 ruimte gevonden in de aula van het Lentiz College. Daar houden we nu wekelijks op zondagmorgen om 10 uur onze bijéénkomsten.

De Magneetgemeenschap heeft vanaf december 2014 een procedure doorlopen via de Classis Delft en de Generale Synode van de PKN om een zelfstandige kerk te mogen worden. (Ordinantie 2 -13 – 5 van de Kerkorde).

Op 5 september 2017 heeft de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland besloten ons de gevraagde goedkeuring te verlenen tot de vorming van een Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Maasland

Op 24 oktober 2017 heeft het Breed Moderamen van de Classis Delft de vorming van deze nieuwe Protestantse Gemeente te Maasland geëffectueerd.

Op zondag 11 maart 2018 heeft de officiële startdienst plaatsgevonden van de nieuwe Protestantse Gemeente ‘De Magneet’ te Maasland.

In deze samenkomst is ook de nieuwe Kerkenraad bevestigd.

Maaslandse kerken vanaf Rijksweg 2a